پیدا

برق قطع شده، کارام موند، یه دنیااا کار دارم

درخواست حذف اطلاعات

حیوون، نزن. حیووون نزززززنننن. اصلا قابل درک نیست، وقتی آدمیزادی خبر مرگت عقل نداری، زبون داری که بنالی بناااااال خاک بر سرت، شعور نداری گوش که داری، بذار حرف بزنه چقدر ادعاتون میشه ا